Malam 1 Suro Desa Blimbing

  DST_T – Peringatan Muharam atau Suroan tahun 2019 di Desa Blimbing disemarakkan dengan selamatan dan tirakatan di tiap perempatan dan pertigaan.(31/8/2019) Acara yang digelar…